ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА РОТАЦИОНЕН ДЕТАЙЛ

791
krystyo valchev
26 января 2023
  • 0

Формат файлов: Docx, Word, pdf
Теги: Болгарский
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Технология машиностроения. Изготовление и восстано
Тип проекта Курсовой Кол-во листов (чертежей)
Формат Docx, Word, pdf 37
ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА РОТАЦИОНЕН ДЕТАЙЛ
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО
Курсовой проект на Болгарском языке

Пояснительная записка лист 1Пояснительная записка лист 2Пояснительная записка лист 3

Детайлът се състои от стандартизирани и унифицирани елементи. Базовите повърхнини са лагерните шийки със стандартна цилиндрична форма и размери Ø30 к6. Изпълнителните повърхнини са шийката на сглобяване на зъбното колело и шпонковия канал към нея, както и зъбния венец. Те също са стандартизирани. Свободната повърхнина Ø35 е цилиндрична с проста геометрична форма и е унифицирана за този клас детайли. Детайлът се отнася към класа на стъпаловидните валове. Има предвидени центрови отвори за технологичните бази.
Точността на диаметралните размери на лагерните шийки е зададена правилно. Правилно е зададена и точността на изпълнителните повърхнини Ø38 к6 и Ø38. Другата изпълнителна повърхнина – зъбния венец също е оразмерена правилно съгласно действащите у нас стандарти за цилиндрични зъбни предавки.

СЪДЪРЖАНИЕ:
I ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА РОТАЦИОНЕН ДЕТАЙЛ
1.Технологичен анализ на изделието
2. Чертеж на детайл
3. Примерен технологичен маршрут
4. Предварително технологично нормиране
5. Определяне на типа на производтсвото
6. Избор на заготовката
7.Чертеж на заготовка
8.Технологичен маршрут
9.Определяне на прибавките
10.Избиране на машини, инструменти и приспособления
11.Операционни скици
12.Режимите на рязане
13.Технологично нормиране
14.Техническа документация
15. Синхронизация на операциите
II ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА КОРПУСЕН ДЕТАЙЛ
1. Технологичен анализ
2. Примерен технологичен маршрут
3. Предварително технологично нормиране
4. Определяне на типа на производството
III ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА СГЛОБЯВАНЕ
1. Технологичен анализ
2. Спецификация на детайла
3. Схема на сглобяване
Приложения


Пояснительная записка лист 4Пояснительная записка лист 5Пояснительная записка лист 6
Тип проекта Курсовой Кол-во листов (чертежей)
Формат Docx, Word, pdf 37

Похожие материалы

Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»

Технологический процесс изготовления детали втулкаТехнологический процесс изготовления детали втулка

Технология машиностроения. Проектирование и производство заготовок. Отливка для детали Стойка.Технология машиностроения. Проектирование и производство заготовок. Отливка для детали Стойка.

Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.

Технология изготовления отливки ювелирного изделия Кубик игральныйТехнология изготовления отливки ювелирного изделия Кубик игральный

Специальное приспособление для растачивания отверстияСпециальное приспособление для растачивания отверстияИнформация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.