krystyo valchev
26 января 2023
  • 0
768
Детайлът се състои от стандартизирани и унифицирани елементи. Базовите повърхнини са лагерните шийки със стандартна цилиндрична форма и размери Ø30 к6. Изпълнителните повърхнини са шийката на сглобяване на зъбното колело и шпонковия канал към нея, както и зъбния венец. Те също са стандартизирани. Свободната повърхнина Ø35 е цилиндрична с проста