Проект шлюза

761
nickit.uschackov
22 августа 2021
  • 0

Формат файлов: dwg, AutoCAD, pdf, docx, Word
Кол-во 3D моделей: 1
Кол-во чертежей: 7
Теги: Шлюз плотина
Категории: Чертежи проекты / На украинском. Разное
Тип проекта Судоходный шлюз Кол-во листов (чертежей)
Формат dwg, AutoCAD, pdf, docx, Word 70
Дипломный проект судоходного шлюза с напором 6 м
Судноплавний шлюз 
БУДИНОК ГЕС У СКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ГІДРОВУЗЛА НА  р. ПІВДЕННИЙ  БУГ

Поперечні розрізи голів, статичний розрахунок Підхідний канал, повздовжній розріз, план, геологічний розріз

Вибір типу воріт ГЕНПЛАН ШЛЮЗУ Заходи по зменшенню та виключенню негативного впливу будівництва на навколишнє середовище

3D модель шлюза в AutoCAD

Список чертежей:
Поперечні розрізи голів, статичний розрахунок
Підхідний канал, повздовжній розріз, план, геологічний розріз
Бетонування І, ІІ черги, план розбивки на блоки, технологічна карта на блок бетонування
Календарний графік_Котлован
ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ
Схема расположения геологических скважин
ГЕНПЛАН ШЛЮЗУ

В комплекте 3d модель шлюза

1.    ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ
  1.1 Господарське значення гідровузла 
  1.2 Природні умови району будівництва 
  1.2.1  Клімат району будівництва 
  1.2.2  Гідрологія річки 
  1.3 Заходи, прийняті по зменшенню та виключенню негативного впливу будівництва на природне середовище 
2.РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ
   2.1 Визначення габаритних розмірів шлюзу 
   2.2  Розміщення, розрахунок і конструювання підходів до шлюзу 
   2.3  Вибір системи постачання, конструкція стінок та днища камери 
   2.4  Головна система постачання 
   2.5  Перевірка умов стоянки розрахункового судна 
   2.6  Розрахунок пропускної здібності шлюзу 
   2.7  Вибір типу воріт 
   2.8   Конструювання дренажної системи шлюзу 
   2.9   Статичний розрахунок стінок камери шлюзу 
   2.10   Обладнання шлюзу 
   2.11   Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище 
3.ОРГАНІЗАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ
   3.1 Опис району будівництва 
   3.2 Підрахунок об’ємів робіт 
   3.3 Календарний план будівництва 
   3.4 Схема виконання робіт та підрахунок кількості механізмів для комплексної    механізації земляних та бетонних робіт
   3.5 Розбивка споруди на блок  
   3.6 Технологічна карта на заданий процес 
  3.7 Питання техніки безпеки по технологічній карті 
   3.8 Будгенплан та розміщення майданчика допоміжних підприємств 
   3.9 Спецпитання 
4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ
   4.1 Визначення вартості будівництва 
   4.1.1Розрахунок локального кошторису на загально-будівельні роботи 
   4.1.2  Розрахунок загальновиробничих витрат 
   4.1.3  Розрахунок об'єктного кошторису на будівництво 
   4.1.4  Розрахунок договірної ціни 
   4.2. Розрахунок економічної ефективності завдяки організаційно-технічних заходів 
   4.3  Розрахунок техніко-економічних показників 

Пояснювальна записка до дипломного проекту складається з сторінок, додатків, таблиць,
Тема дипломного проекту:м«Проект судоплавного шлюзу у складі на р. Південний Буг».
Мета цього проекту: розроблення та розрахунок основних розмірів судоплавного шлюзу, виконання статичного розрахунку, розробка проекту організації гідротехнічного будівництва та визначення оцінки впливу будівництва гідровузла на навколишнє середовище.
В процесі роботи над дипломним проектом було використано: генплан гідровузла, геологічний розріз та крива витрат річки у заданому створі.
При розробці дипломного проекту виконувалися статичні і гідравлічні розрахунки, внаслідок яких визначено корисну ширину і довжину камери шлюзу, систему живлення та основні розміри стін камери та необхідність їх армування.
Крім того виконувалися такі види проектних робіт: розроблено календарний план та побудовано графіки руху робочої сили, інтенсивності земляних та бетонних робіт, виконано вибір основних машин та механізмів для ущільнення бетонної суміші, було вибрано місце розташування майданчика підсобних підприємств та визначені потужності основних підприємств.Календарний графік_Котлован Бетонування І, ІІ черги, план розбивки на блоки, технологічна карта на блок бетонування 

Опис району будівництва Пояснительная записка Статичний розрахунок стінок камери шлюзу

Схема расположения геологических скважин Шлюз 3д автокад

Технологічна  карта на блок бетонування
 
ДОПОВІДЬ
Шановна комісія, тема мого дипломного проекту «Судноплавний шлюз у складі  Хмельницького гідровузла». Район будівництва Хмельницький. У створі залягають піски середньої щільності, піски рихлі, піски з гравієм, глина, суглинок.
Судноплавний шлюз входить до складу системи каналів і основним завданням являється з’єднання різних за рівнем внутрішніх водних шляхів.
Основними габаритними розмірами шлюзу являється: 
 корисна довжина – 300 м
корисна ширина – 30 м
глибина на порозі (на королі) – 3м
Ці розміри визначають залежно від ширини, довжини і осадки розрахункового судна. Ділянки нижнього підхідного каналу призначенні для розходження суден які виходять зі шлюзу з судами які очікують шлюзування біля причалу. 
Для нормальної роботи шлюзу прийнято головну систему живлення. Термін наповнення камери 10.1 хв. Основним обладнанням шлюзу є ворота та затвори, підйомні механізми, та причальні пристрої у вигляді плавучих рим та причальних тумб.
У ВГ шлюзу прийняті сегментні ворота, а у НГ двохстворчаті ворота.
Для розрахунку стійкості стінок камери та міцності основи  виконано статичний розрахунок для 2-х випадків: ремонтний та експлуатаційний. Ремонтний – коли камера осушена, експлуатаційний – коли рівень води у камері знаходиться на відмітці верхнього бєфу. Для розробки котловану шлюзу використовують екскаватори марки Є-2005, з ємністю ковша 2,25 м3. Зведення споруди виконуємо у 2-і черги:
1-а черга : бетонуємо днище за допомогою пересувних містків
2-а черга: бетонуємо стінки камери з використанням бетоноукладальних кранів маркою ДЕК – 252
Для підрахованого блоку розроблену технологічну карту в якій враховані такі види робіт: встановлення опалубки, армокаркасів, укладання бетонної суміші, витримка бетону і так далі.
Для виконання всіх робіт розроблено календарний план будівництва який дає змогу рівномірно розподілити робочу силу, а також визначити інтенсивність виконання земляних і бетонних робіт.
Для безперебійної роботи зі зведення шлюзу, будівельний майданчик забезпечено підсобними підприємствами, лінією електропередач, водопостачання з річки, автомобільними дорогами які з’єднанні з магістральними, а також штатом робітників заробітна плата котрих розрахована в економічному розділі, тут-таки ж розраховані техніко-економічні показники.
При будівництві шлюзу було враховано усі вимоги з охорони праці та охорони навколишнього середовища.

А зараз я хотів би розглянути моє спецпитання.
При обстеженні грунтів основи верхньої голови була виявлена лінза м’яких грунтів – пісок рихлий, середньої глибиною 3 м. Для покращення несучої здібності грунту основи мною був вибраний метод створення грунтоцементних колон за технологією Jet Grouting.
Цей метод передбачає з'єднання грунту в його природному положенні з ін’єкційним компонентом (в моєму випадку – цементний розчин), який вводиться під високим тиском (порядку 300 барів); у таких умовах швидкість інєкційоного розчину складає 200-300 м/с. Таким чином руйнується природна структура грунту і створюється суміш грунту та ін’єкційного компонента. В результаті виникає однорідний об'ємний структурний елемент із заздалегідь заданими характеристиками. 
Спочатку потрібно вирити котлован до проектної відмітки. Потім починаємо встановлення обладнання. 
Першим етапом для створення ґрунтоцементних колон – є буріння грунту, за допомогою спеціалізованих снарядів. Буріння робимо в центрі вісі кожної колони. Схема розміщення колона вказана на 3 аркуші.
Після того як запланована глибина досягнута, буровий снаряд закривається автоматичним клапаном. При цьому суміш примусово прямує через випускні отвори, розташовані з боків бурового снаряда. Створюєма висока енергія передається оточуючому грунту, котрий змішується з ін’єкційними компонентом і формує затвердівшу колону. Таким чином покращуються механічні властивості природного грунту.
Розміри отриманих елементів залежать від властивостей грунту і вибору значень параметрів процесу, таких як швидкість обертання, швидкість підйому, тиск і інтенсивність ін'єкції, діаметр і кількість випускних отворів.
Як ми бачимо з графіку залежності між міцністю на стиски та типом покращуємого грунта: найкраще ця технологія працює у гравію та піску. Середне значення міцності на стиск при використанні цієї технології для піску – 60-90 кг/см2. Така несуча здібність створюється внаслідок того що грунт на кордоні цементно-грунтової колони сильно ущільнюється, і поверхня колони має нерівності. Таким чином, зчеплення інєкціюмого компонента на кордоні між покращуваним грунтом і природним грунтом набагато ефективніше, ніж при спорудженні забивних і набивних паль по традиційних технологіях.
Після створення грунтоцементих колон вони мають ось такий вигляд.
Ця технологія являється інноваційною тому інженер повинен володіти глибокими знаннями робочих процесів і виконання робіт, що може бути досягнуте при багатократних випробуваннях, котрі проводяться для конкретного типа грунту.

Это диплом Судноплавного шлюзу  с напором 6 м.
Исходный проект: шлюз №10 на канале Москва.
Он включает расчетную часть, организацию робот, экономическою часть, а также общую 3D модель розработаную мною в AutoCAD
Составил уже выпускник Гидроенергетического колледжа г. Запорожья, Челноков Макс, т. е. я!
Тип проекта Судоходный шлюз Кол-во листов (чертежей)
Формат dwg, AutoCAD, pdf, docx, Word 70

Похожие материалы

Модернізація потоково-технологічних ліній свинофермиМодернізація потоково-технологічних ліній свиноферми

Стенд для прокачування гальмСтенд для прокачування гальм

Житловий будинокЖитловий будинок

Проект будівництва заводу по виробництву фруктових консервів. Дипломний проектПроект будівництва заводу по виробництву фруктових консервів. Дипломний проект

Розробка потокової  лінії  з фасувальної машини ТТ-1 та термоусадкової машини УМ-1Розробка потокової лінії з фасувальної машини ТТ-1 та термоусадкової машини УМ-1

ВДОСНКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШИНОМОТАЖНОЇ ДІЛЬНИЦІ ТОВ "АТЛ" М. ВІННИЦЯ З ЦІЛЬОВОЮ РОЗРОБКОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПОКРИШОКВДОСНКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШИНОМОТАЖНОЇ ДІЛЬНИЦІ ТОВ "АТЛ" М. ВІННИЦЯ З ЦІЛЬОВОЮ РОЗРОБКОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПОКРИШОКИнформация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.