Водозаборное сооружение - Бас то?ан ??рылысы

1 703
Max
22 августа 2019
  • 0

Формат файлов: Dwg, AutoCAD, docx, Word
Кол-во чертежей: 3
Категории: Чертежи проекты / На казахском
Тип проекта Учебный Кол-во листов (чертежей)
Формат Dwg, AutoCAD, docx, Word 26

Водозаборное сооружение - Бас то?ан ??рылысы

Су алу ?имараттары мен сорап станциясын жобалау  

Сызбалармен ж?не есептермен жоба


Жайпа? тор мен, темірбетон баулы?  План 

КЕРЕГЕЛЕР МЕН ЖАЙПА? ТОРЛАРДЫ К?ТЕРУГЕ          ?АЖЕТТІ К?Ш САЛУДЫ БЫЛАЙ ЕСЕПТЕЙМІЗ  СУ ?АБЫЛДА?ЫШТЫ? Т?РА?ТЫ ЕСЕБІ  СУ ?АБЫЛДА?ЫШТЫ? ЭЛЕМЕНТЕРІНІ? ГИДРАВЛИКАЛЫ? ЕСЕБІ 


Скачать:

 


курсты? жоба


Сызбалар тізімі

1 Жайпа? тор мен, темірбетон баулы?

2 План


Жобаны? мазм?ны

КІРІСПЕ

1 СУ ?АБЫЛДАУ ?ИМАРАТЫНЫ? Т?РІН ТА?ДАУ

2 CУ ?АБЫЛДА?ЫШТЫ?  ОРНАЛАС?АН ЖЕРІН БЕЛГІЛЕУ

3 СУ ?АБЫЛДАУ С?ЛБАСЫНЫ? БАС ЭЛЕМЕНТІНІ???РЫЛЫМЫ

4 ?О?ЫС?СТА?ЫШ КЕРЕГЕЛЕР

5 БАЛЫ? ?ОР?АУ ?ДІСТЕРІ Ж?НЕ ?ОНДЫР?ЫЛАРЫ

6 СОР?ЫШ ТА?ДАУ

7 СУ ?АБЫЛДА?ЫШТЫ? ЭЛЕМЕНТЕРІНІ? ГИДРАВЛИКАЛЫ? ЕСЕБІ

8 КЕРЕГЕЛЕР МЕН ЖАЙПА? ТОРЛАРДЫ К?ТЕРУГЕ          ?АЖЕТТІ К?Ш САЛУДЫ БЫЛАЙ ЕСЕПТЕЙМІЗ

9 СУ ?АБЫЛДА?ЫШТЫ? КОНСТРУКЦИЯСЫ

10 ?З БЕТІМЕН А?АТЫН ??БЫРЛАР

11 ЖА?АДА?Ы ??ДЫ? Ж?НЕ ОЛАРДЫ? КОНСТРУКИЯЛАРЫ

12 СУ ?АБЫЛДА?ЫШТЫ? Т?РА?ТЫ ЕСЕБІ

13 СУ ?АБЫЛДА?ЫШТЫ? САНИТАРЛЫ? АЙМА?ЫН ?ЙЫМДАСТЫРУ

?ОРЫТЫНДЫ

?ОЛДАНЫЛ?АН ?ДЕБИЕТТЕР

 

Су алу ?имараттары дегеніміз ?р т?рлі су к?здерінен су алуды,оны алдын ала тазалап,т?тынушылар?а ?ажетті к?лемде ж?не тегеуірінмен жеткізетін гидротехникалы? ?имараттар кешені.Сумен ?амтамасыз ету ж?йесінде ?олданылатын су алу ?имараттыр мен сорап станцияларыны? жер ?сті су к?здерінен су ал?ан кездегі бір –бірімен байланысы ж?не орналасуы ?имараттарды? бірге ж?мыс істеу барысында суды т?тынушылар?а т?ра?ты т?рде жеткізіп отыру ?ажет.

Б?л курсты? ж?мыста арналы? су алу ?имаратыны? жекелеген т?рін ?арастырды?.Су алу ?имаратыны? т?рін та?дауды жер бетіні? пішініне ?арап аны?тады?.Берілген шы?ын?а байланысты есептік шы?ынды,су ?абылдау терезесіні? ауданын,торды? ауданын ,??бырды? диамертін, арынны? жо?алуын ж?не та?ы бас?а осы?ан ?атысты есептеулерді ?арастырды?.Су алу ?имаратыны? ??рылымымен (баулы?,су ?ыбылда?ыш,жа?алы? ??ды?) танысып,ж?мыс істеу принципін ме?гердік.

Су алу ?имараттарыны? жекелеген т?рі бол?анды?тан сорап станциясы су алу ?имаратынан б?лек орналасады.Сорап станциясында?ы сор?ыштарды су алу ?имаратыны? ?німділігі мен тегеуірініне байланысты сорап катологынан тандап алды?.

Графикалы? б?лімде негізінен ?арастырыл?андар:

1. жер бедеріні? білігі бойынша пішіні;

2. темірбетон баулы? ??рылымы;

3. жекелеген арналы? су алу ?имараты.

?орыта келгенде арналы? су алу ?имараты сорап станциясынан б?лек, арна ішінде салын?ан жа?дайда су ?абылдау б?лігі суды тікелей станция?а береді. ?имараттарды осылайша ??растырып салу ?ымбат?а т?седі, оны пайдалану ?иындап кетеді.

Тип проекта Учебный Кол-во листов (чертежей)
Формат Dwg, AutoCAD, docx, Word 26

Похожие материалы

250 орындық балабақша250 орындық балабақша

Бұрандалы түптік қозғалтқыш Д-172Бұрандалы түптік қозғалтқыш Д-172

Астана қаласындағы 66-пәтерлі тұрғын үйАстана қаласындағы 66-пәтерлі тұрғын үй

Проектирование мостового кранаПроектирование мостового крана

ЗиЛ-433180ЗиЛ-433180



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.